Komerční zona D1 Exit 15, areál č.89, Praha Východ

+420 261 211 434 I solar@novotnyelektronik.cz

Jak fungují domácí solární elektrárny?

Elektrárna se skládá z panelů, které jsou spojeny do jednotlivých stringů (panelových tabulí).  Srdcem zařízení je střídač, který přemění stejnosměrné napětí, které produkují panely na střídavé, třífázové napětí 220V, a připojí Vaší elektrárnu k síti. Elektrárna funguje tak, že dům nejprve spotřebovává energii, kterou si sám vyrobí, teprve když se energie nedostává, nakupuje si zbytek ze sítě.

Stejně tak obráceně, když je výroba větší než spotřeba, odtékají přebytky do sítě. To je velice nevýhodné, protože výkupní ceny přebytků elektrické energie jsou nižší než cena za kterou elektřinu nakupujete a za uložení elektřiny do virtuální baterie si zprostředkovatel část Vaší elektřiny ponechaj. Ideální je, všechnu vyrobenou energii spotřebovat, aby byly přetoky do sítě zanedbatelné. Tak je dosaženo maximální efektivity. 

Proto se základní, plně funkční elektrárna, doplňuje dalšími zařízeními, které optimalizují vlastní spotřebu.

To pak následně funguje například tak, že bojler, topení, nebo jakýkoli Vámi vybraný spotřebič, pracuje pouze s energií, kterou si sami vyrobíte a nekupuje žádnou další ze sítě. Bojler se pak nahřívá podle aktuální výroby, tedy kolísavým výkonem, delší dobu než konstantním výkonem, ale to Vás nijak neomezuje, pouze si naprogramujete čas, do kdy požadujete, aby nejpozději byla voda teplá. Bojler ve vámi určený čas dohřeje případnou chybějící čát ze sítě. Tím se zajistí, že všechnu energii, kterou vyrobíte, efektivně použijete k ohřevu teplé vody a nikoli tak, že voda se ohřeje již v noci, energií, kterou koupíte a pak přes den, kdy máte k dispozici energii vlastní, není pro ní žádné užití.

Další možností je instalovat zásobník na teplou vodu, který se nahřívá, kdykoli během dne přesáhne výroba spotřebu. Touto teplou vodou lze pak topit či ji, stejně jako u bojleru, využít jako teplou užitkovou vodu.

Každou již funkční elektrárnu lze rozšířit o baterii.

Ta pak slouží jako zásobník energie. Dobíjení probíhá v okamžiku přebytku energie a čerpání v okamžiku, kdy se sepne nějaký náročný spotřebič a energie se nedostává. Tento proces probíhá trvale během celého dne a využití vlastní energie je tedy stoprocentní. Po skončení výroby je k dispozici energie, která je v baterii uložena. Teprve po jejím vyčerpání začnš dům elekřinu kupovat.

Domácí elektrárna funguje automaticky, uživatel má pouze možnost sledovat na počítači informace o vlastní výrobě a spotřebě, ale neznamená to, že by musel elektrárnu nějak obsluhovat.

Elektrárny od Novotný elektronik jsou budovány ve spolupráci s formou HM-PV z Bavorska. Všechny komponenty jsou  z produkce německých a rakouských firem a jsou to nejkvalitnější co je možné v současnosti ve fotovoltaice nabídnout. Návrhy jednotlivých instalací provádí technické oddělení HM-PV. Naši technici absolvují v Německu pravidelná školení.