Servis a údržba


Fotovoltaické a energo-ukládací systémy jsou navrženy pro spolehlivou produkci, skladování a dodávání elektřiny po dobu až 30 let, i za nepříznivých podmínek. Ačkoli komponenty těchto systémů vyžadují jen minimální údržbu, je doporučeno pravidelné kontrolování všech částí zařízení. Někteří výrobci podmiňují záruky pravidelnou údržbou. Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem našich servisních zaměstnanců jsme schopni identifikovat zdroje problémů a chyb rychle a efektivně.

Nabízíme:

• Kontrolu zařízení
• Měření výkonu
• Individuální smlouvy o údržbě
• Čištění fotovoltaických systémů
• Opravy a servis
• Dohled nad systémy třetích stran
• Dálkové sledování

PV-ČIŠTĚNÍ:

Znečištění fotovoltaických modulů systému funguje stejně jako stínování: snižují výtěžnost fotovoltaického systému. S pomocí našeho ekologického čištění provádíme profesionální čištění. Váš systém bude znovu generovat více energie. 100% čistý = 100% energie.

Příčiny znečištění:

• Částice nečistot ve vzduchu a dešťové vodě
• Zemědělské znečištění
• Odvzdušňovací a průmyslové komíny
• Pyly
• Trus ptáků