+420 261 211 434, +420 602 110 232 solar@novotnyelektronik.cz

Servis a údržba

Fotovoltaické systémy a systémy pro ukládání energie jsou navrženy tak, aby produkovaly, uchovávaly a dodávaly spolehlivou elektrickou energii po dobu 30 let a déle i za nepříznívých okolních podmínek. Přestože jednotlivé komponenty systémů vyžadují jen malou údržbu, doporučuje se, aby byly pravidelně kontrolovány všechny části systému.

U některých výrobců jsou pravidelné kontroly předpokladem záručních závazků. Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem naši trvale vyškolení a optimálně vybavení servisní zaměstnanci analyzují každý zdroj chyb ve velmi krátkém čase.

Nabízíme:

• Kontrolu zařízení
• Měření výkonu
• Individuální smlouvy o údržbě
• Čištění fotovoltaických systémů
• Opravy a servis
• Dohled nad systémy třetích stran
• Dálkové sledování

PV-ČIŠTĚNÍ:

Znečištění fotovoltaických modulů systému funguje stejně jako stínování: snižují výtěžnost fotovoltaického systému. S pomocí našeho ekologického čištění provádíme profesionální čištění. Váš systém bude znovu generovat více energie. 100% čistý = 100% energie.

Příčiny znečištění:

• Částice nečistot ve vzduchu a dešťové vodě
• Zemědělské znečištění
• Odvzdušňovací a průmyslové komíny
• Pyly
• Trus ptáků