Nabídka baterií do vašich zakázek


Rozšíříme  již dokončené elektrárny o baterii. Dodáme vám baterii do vašich nových zakázek. 

Úpravy elektroměrových rozvaděčů podle požadavků PPDS (ČEZ, PRE, EON)


Úpravy elektroměrových rozvaděčů podle požadavků PPDS (ČEZ, PRE, EON)

Provedeme úpravu ER pro připojení vaší elektrárny podle podmínek připojení k distribuční soustavě. Se zárukou připojení.

Zajistíme potřebnou dokumentaci. Revizní zprávu (ČEZ, PRE, EON). Podklady pro uzavření smlouvy o připojení na hladině NN (PRE)

Nainstalujeme tzv. krizové řízení pro odpínání elektrárny (ČEZ)

Instalace vašich elektráren našimi techniky


Naši technici nainstalují vaší zakázku u vašich klientů. Převezme za pevných cenových podmínek instalaci kompletní, nebo části elektrárny. S dodáním elektro materiálu a solárních komponetů / Bez nebo s částečným dodáním.

Zajistíme dokumentaci pro připojení včetně revize.

Dokončíme vaše rozpracované projekty.