Na rozdíl od České republiky je v Německu a Rakousku podpora malých fotovoltaických elektráren skutečností a nikoli jen výkřikem v předvolební kampani.

Každoročně je navrženo a schváleno několik zákonů, které zrovnoprávňují malé výrobce s velkými energetickými společnostmi. Nově je kladen důraz na podporu akumulace energie.

V našich podmínkách bychom především uvítali součtové měření všech třech fází. V současnosti probíhá měření tzv. poměrové, kdy je každá fáze měřena zvlášť. Což v praxi vede k obtížím s efektivní spotřebou vyrobené energie. Problém řeší zařízení typu Wattrouter, ale nikoli bez obtíží.

Oproti této praxi je v obou sousedních zemích standardně prováděno měření součtové, čímž se umožňuje majitelům domácích solárních elektráren snadno spotřebovávat aktuálně vyráběný výkon, bez ohledu na třífázové zapojení střídačů.

Tvrdit, že náš stát je snad nějak napřed, se neodvažuje nikdo. Stačilo by opisovat od úspěšnějších sousedů.