+420 261 211 434, +420 602 110 232 solar@novotnyelektronik.cz

Claudia Gamon, členka skupiny Renew Europe Liberal Group, představila dne 26. února 2020 svůj návrh zprávy o skladování energie. Ve své zprávě vyzývá členské státy a Komisi EU, aby vytvořily komplexní strategii skladování energie, která by plně využila nabízený potenciál. Rostoucí decentralizace a rostoucí podíl obnovitelné energie vyžadují zvýšenou integraci skladováníelektřiny v  energetickém systému. Aby bylo možné zaručit vysokou úroveň zabezpečení dodávek v celé EU, jsou v odvětví elektřiny a tepla zapotřebí inovativní a nákladově efektivní možnosti skladování energie.