Vedoucí trio, USA, Čína a Indie vzroste mezi roky 2019 až  2027 okolo 70ti%, tedy o 522GW nově instalovaných fotovoltaických elektráren. Přitom agentura Fitch Solution upravila své dřívější prognózy o růstu fotovoltaiky v Číně směrem dolů. Útlum růstu solárního průmyslu v Číně vedl rovněž k omezení podpory a přístupu na americký a indický trh. Tím se dostali čínští producenti fotovoltaických panelů pod tlak, dodávat levnou produkci i na menší trhy.

Přes tuto úpravu prognóz bude trh s fotovoltaikou v příštích deseti letech silně růst, ze současných 400GW, na 942GW  do roku 2027.Přes snižování výkupních cen omezování výstavby bude solárnímu trhu nadále dominovat Čína. Pro příštích deset let předpovídá  Fitch růst o 227GW, čímž se v Číně zvětší objem instalovaných fotovoltaických zařízení na 357GW. To znamená roční výstavbu solárních elektráren s výkonem 23GW mezi roky 2018 a 2027.

Čínské úřady  v současnosti diskutují ještě o možném zvýšení i tak ambiciózního nárůstu výstavby nových solárních zařízení. Asie vůbec bude trhu s fotovoltaikou, v příštích deseti letech dominovat. V Asii bude v příští dekádě instalováno 60% nových solárních výroben, pod dominancí Číny a Indie. Podle prognózy bude Indie v následujícím půlroce instalovat 4,9 GW solárního výkonu, čímž předstihne USA. Dalšími v pořadí růstu fotovoltaického trhu jsou Japonsko, Jižní Korea a Taiwan. Skeptická je prognóza pouze v oblasti středního východu, kde přes příznivé podmínky, zůstává dominantní orientace na zásoby zemního plynu a fotovoltaické, stejně jako jiné obnovitelné zdroje zůstávají mimo hlavní energetické zdroje.

Zpomalení růstu solárního průmyslu v Číně je zapříčiněno zavedením cel na solární komponenty a fotovoltaické panely ze strany USA. Lze očekávat, že 25 clo ze strany Indie na čínskou produkci fotovoltaických panelů přilije ještě olej do ohně, protože Indie je pro čínu jednoznačně nejdůležitější trh. Tímto opatřením se přinejmenším krátkodobém výhledu zdražují projekty výstavby nových indických fotovoltaických elektráren. Tyto turbulence na nejdůležitějších solárních trzích nicméně povedou k dalšímu snižování cen produkce solárních panelů. Prognóza předpokládá využití levné čínské nadprodukce fotovoltaických panelů v rozvojových zemích