Fotovoltaické systémy jsou využívány po celém světě v rozličných klimatických podmínkách. Ve stepích, v tropech, mírných podmínkách nebo vysokohorských partiích. Doposud byly pro produkci elektrické energie využívány pouze standardní solární panely, které nebyly optimalizovány pro určité klimatické podmínky.

Rakouský projekt Infinity po tři roky studoval jak komponenty, materiály a procesy přizpůsobit rozličným klimatickým a regionálním požadavkům. Pod vedením výzkumného centra CTR Carinthian Tech Research pracovalo 14 projektantů z vědy a průmyslu na řešení fotovoltaických zařízení pro různé klimatické podmínky a zároveň na prodloužení životnosti. Směrodatné výsledky výzkumu se setkávají s velikým mezinárodním zájmem. Bylo analyzováno na 1.200 klimatických dat z celého světa. Výsledky a optimalizace byly publikovány v šedesátí vědeckých publikacích a byl zapsán jeden patent. Zároveň byly zavedeny mezinárodně uznávané standardy.

Vedoucí projektu Christina Hitschl prohlásila: Během vědeckých prací došlo v oblasti fotovoltaiky ke kvalitativnímu skoku. Klimaticky optimalizované solární komponenty můžeme nyní přizpůsobovat klimatickým poměrům a tím prodloužit jejich životnost a zároveň snižovat náklady na údržbu.

Tento projekt byl financován z prostředků klima a energie-fondu v rámci programu vědeckého vývoje v oblasti energií.Jak uvedla vedoucí obchodu Theresia Vogel, rakouské solární technologie jsou poptávány po celém světě. Projekty jako Infinity přispívají k tomu, že rakouské inovace v oblasti fotovoltaiky jsou jsou úspěšné v globálním trhu, ve všech klimatických zónách a Rakousko samotné si tím zajišťuje, dlouhodobě, svojí pozici. Projekt infinity je dalším stavebním kamenem k vládnímu programu “Misse 2030”.

Faktory jako je extrémní mráz, sůl, písek, vysokohorské záření, ale i nestabilní elektrické sítě, působí dlouhodobě na fotovoltaické systémy a můžou vést k výraznému zkrácení jejich životnosti. Vědecká tým provedl množství analýz jednotlivých poškození, aby zjistil které materiály na solární panely, střídače i ostatní fotovoltaické komponenty jsou pro každou klimatickou zónu vhodné. Zvláštní důraz byl kladen na vývoj doplňkových materiálů jako jsou fólie zadních částí solárních panelů, střídačů, spojování jednotlivých buněk či elektricky vodivých lepidel. Navíc byly vypracovány technicky přizpůsobené směrnice, určené na konkretní místo, pro monitoring a údržbu fotovoltaických zařízení. Kromě technických cílů bylo také dosaženo inovací, které Rakousko jako místo určení pro umístění solární elektrárny významně posiluje. Zároveň se vědecké výsledky projektu využívají k efektivní recyklaci fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti.