+420 261 211 434, +420 602 110 232 solar@novotnyelektronik.cz

Evropský fotovoltaický trh v roce 2019 více než zdvojnásobil. Největším trhem bylo Španělsko, následované Německem a Nizozemskem.

V roce 2019 byly v Evropě nainstalovány nové fotovoltaické systémy s výkonem 16,7 gigawattů (GW). To znamená, že evropský fotovoltaický trh v roce 2019 vzrostl o 104 procent ve srovnání s předchozím rokem, kdy byla nově nainstalována 8,2 GW energie. Vůdčí zemí se stalo  Španělsko s 4,7 GW nové produkce, následovalo Německo (4 GW), Nizozemsko (2,5 GW), Francie (1,1 GW) a Polsko s 784 megawatty (MW).

Na trhu EU  2019-2023 se očekává  v roce 2020  dalších 21 GW (plus 26 procent). Očekává se, že tento počet se v následujících letech dále zvýší a do roku 2023 dosáhne 26,8 GW.

Hybnou silou růstu ve Španělsku jsou vládní aukce, dlouhodobé dohody o nákupu elektřiny a vlastní spotřeba. Prozatímní scénář předpovídá, že španělský trh s fotovoltaikou bude do roku 2023 růst ročně o 34 procent, pokud bude dosaženo instalované kapacity téměř 26 GW. Cílem Španělska je, aby obnovitelné zdroje energie pokryly do roku 2030 74 procent své spotřeby elektřiny.
Fotovoltaika v Nizozemsku výrazněrovněž  roste. Očekává se, že rozmístění dosáhne během příštích pěti let 12,9 GW, což je průměrně 2,58 GW ročně. Mezi hlavní faktory na trhu patří Net-metering pro menší systémy a výběrová řízení na komerční a velká zařízení v rámci programu na podporu udržitelné výroby energie (SDE +), smlouvy o prodeji a vlastní spotřeba. Cílem je, aby obnovitelné energie dodávaly do roku 2030 alespoň 75 procent elektřiny.

Očekává se, že fotovoltaika ve Francii vzroste v roce 2020 o 1,6 GW a v roce 2021 o více než 2 GW. Nejdůležitějšími faktory na trhu jsou výběrová řízení na systémy s výkonem nad 100 kW, výkupní ceny pro menší systémy a vlastní spotřebu. Podle zákonných cílů by se celková instalovaná fotovoltaická kapacita státu měla do roku 2028 zvýšit z přibližně 9 GW na 80 GW.

Fotovoltaika také rychle roste v Polsku, kde se očekává, že se letos nainstaluje dalších 2,5 GW nové energie. Trh zde podporuje státní podpora ve formě dotačního programu na zvýšení vlastní spotřeby, výběrových řízení, daňových pobídek a půjček s nízkými úroky.