Rakouská vláda ústy Michaela Losche potvrdila i na příští rok svůj požadavek na zvýšení kapacity úložišť energie. Toto opatření má podpořit dosažení vytčeného cíle, do roku 2030 získávat 100% energie z obnovitelných zdrojů.
V současnosti se jedná o možné státní podpoře a o její výši.


V Česká Republice se hovoří o prolamování limitů na těžbu uhlí. Jakou kvalitu života chceme mít? Každý si vybere podle svého vkusu. V tomto případě vybíráme z pomyslné nabídky “Rakousko kdekoli versus hnědouhelná pánev Severní Čechy”.