Evropský parlament schválil energetickou strategii, do roku 2030 by měl podíl obnovitelných zdrojů stoupnout na 32%. Komisař pro energetiku Miguel Arias Caňete to označil za těžce dosažené vítězství. Současná dohoda je kompromisem mezi návrhy ambicióznějších států, kteří navrhovali 35% a států, kde je energetika orientována na uhlí či plyn. Nad tímto cílem jsou dnes pouze Švédsko, Lotyšsko a Finsko. Potenciál České republiky je především v biomase, větrné energii a fotovoltaice.

Právě rozvoj fotovoltaiky pro domácnosti a firmy je nově prosazovaná tuzemská energetická strategie. Dotace na zřizováních malých solárních elektráren se ukazují jako nedostatečné. Aby bylo možné ambiciózní plány EU naplnit, je třeba přikročit k jejich navýšení. Setrvalý nárůst cen energií by měl v budoucnu zrychlit návratnost vložených investic. jedním s důvodů navýšení státní podpory do solárních instalací ne střechách domů je odlehčení rozvodné síti, protože většina takto vyrobené elektřiny se spotřebuje na místě výroby. Hlavním cílem je však soběstačnost ,diverzifikace zdrojů a energetická nezávislost.